Seyreyle Güzel

Ekleyen: Süleyman Aras / Şair

Seyreyle güzel Kudret-i Mevla neler eyler
Allah’a sığın Adl-i Teâlâ neler eyler

Cânana gönül vereli ben candan usandım
Hem düşeliden derdime dermandan usandım

Meyl eylemezem gayrisine tövbeler olsun
Bu âne değin ettiğim isyandan usandım

Pervane gibi yanmağı ister deli gönlüm
Her şam-u seher ah ile efgandan usandım

Kalmadı firak giryesine sonra mecalim
Vuslat dilerim yârime hicrandan usandım

Aşk ile üns oldu gönül geçti sivadan
Ben sohbet-i nas ülfet-i yarandan usandım

Çün zerre vefa bulmadım ihvan-i zamandan
Şol yüzleri dost özleri düşmandan usandım

Vird edeyim ismin hemen hayret-i hakkın
Kesret ile ünsiyet-i insandan usandım

Kuddusi’ye vahşet golüben cümle sivadan
Der her ne ki ağyar var ise andan usandım

Kuddusi

0 yorum:

Web Stats